ekoturistika

Vědomé poznávání světa vyžaduje určité nasazení a povědomí o dopadu nadměrné turistiky na ekosystém a sociokulturní povahu místa. Ekoturistika není jen o neznečišťování krajiny, ale také o zachování tradic a kulturního dědictví. Je také o regulaci turistického ruchu a propagaci cenných, ale méně oblíbených regionů. Ekoturisté jsou obvykle lidé citliví na krásu přírody a rozmanitou kulturní krajinu. Samotná ekoturistika přináší obrovské výhody jak turistům, tak hostitelům jednotlivých míst.

Ekoturistika – definice

Ekoturistika lze definovat jako nejčistší formu cestování šetrného k životnímu prostředí a kulturám. Je to jádro udržitelného a kulturního cestovního ruchu se odehrává v oblastech výjimečné přírodní a historické hodnoty. Důležité je, že ekoturismus je o tom, aby měl co nejmenší dopad na způsob fungování regionu. Ten se v průběhu let ustavil. Může to částečně a povrchně souviset s cestovatelskou filozofií „leave no trace“ nebo „zero waste“. K ní přidejte přizpůsobení turistického ruchu přirozené kapacitě daného místa. Ekoturismus by měl také hlídat kulturní odlišnost daných sociálních skupin a neovlivňovat jejich komercializaci. Naopak se zaměřit propagaci, která přímo souvisí s finančním přínosem pro daný region.

Ekoturistika je zkrátka způsob cestování a relaxace, který spočívá v důkladné a hloubkové znalosti konkrétních oblastí. Dále objevování málo známých míst, při respektování přírody. Důležité je nepřekračování zaběhnutých tras, stejně jako neinvazivní poznávání kulturních dědictví a společenství bez narušení jejich přirozeného rytmu.

Přečtěte si také: Dovolená s dětmi v Čechách: Jižní Morava

Ekoturistika přispívá k ochraně přírody

Ekoturistika přispívá k poskytování finančních zdrojů nezbytných k ochraně konkrétních regionů a zlepšuje ekonomickou situaci místních komunit. Nemělo by se tedy na ni nahlížet pouze z pohledu turisty. Je to také vědomé využívání přírodních a kulturních zdrojů k propagaci a rozvoji daného regionu prostřednictvím udržitelného cestovního ruchu. Svým způsobem ekoturistika tedy souvisí s dalšími oblastmi života a podnikání, jako je ekologické zemědělství, manufaktura, řemesla. Také rozvoj místních, ekologicky šetrných podniků, zejména potravinářských.

Kdo je ekoturista?

Ekoturista je samozřejmě člověk, který se řídí předpoklady, cíli ekoturistiky. Zaměřuje se na blízký kontakt s přírodou, poznávání zvyků místní komunity a historie míst. Ekoturisté pravděpodobně nezavítají do větších měst, ale rádi zavítají nejen do národních parků, ale i do skanzenů či muzeí. Budou bydlet v ekologicky vedené agroturistice, v pokoji, který pronajímají venkovští farmáři nebo strávit noc ve stanu. S radostí ochutná tradiční produkty a bude se chtít skutečně zapojit do místního života. Důležité je i hledisko čistě ekologické, to znamená, že budeme raději jezdit na ekoprázdniny vlakem. Tím pomůžeme snížit emise CO2 do atmosféry a samozřejmě po sobě nenecháme odpadky.